EASA net zo’n ramp voor pilotenopleidingen en de general aviation als het EURO project?

De Europese eenwording is op zich een goed ding, net als controle door de overheid. Echter de uitvoering is natuurlijk van groot belang. Een goed idee dat slecht wordt uitgevoerd brengt iedereen in de problemen. Vaak is voor de overheid alleen een giga cijferbrij met KPI’s (Key Performance Indicators)  van belang om lekker top down te kunnen managen en controleren. Uiteraard leiden deze onmogelijke IT projecten om dat lekker inzichtelijk te maken op zichzelf al tot miljardenverliezen terwijl de hidden message natuurlijk BEZUINIGING is!
De doorgeschoten regelgeving begint nu in tal van bedrijfstakken zijn tol te eisen…Kafka is onder ons. Enkele voorbeelden:

EURO

De Euro moest en zou er komen. Iedereen kent nog de hyperinflatie van het begin: In no time waren Guldens Euro’s geworden. Verder zaten er grote weeffouten in het EURO project die voor kosten van 1000-en Miljarden zorgden om de banken en zelfs hele landen te redden. Kosten die de burgers mooi mogen dokken aan de hyena’s uit de bancaire wereld met hun laten we zeggen buitenmodale salarissen en laten we Griekenland, Spanje en Portugal niet vergeten. Foutje bedankt!

ONDERWIJS
Het onderwijs is helemaal kapot gemaakt met vanuit de overheid ontelbare onuitvoerbare regeltjes, bezuinigingen en beleidswijzigingen. Gevolg; een hele generatie die niet kan schrijven of rekenen. Zijn talen niet spreekt. Pabo leerkrachten die niet kunnen spellen of rekeningen en de eigen exit test voor 12 jarigen niet kunnen maken. Een wildgroei aan onderwijsvormen omdat leraren liever manager zijn dan leerkracht en meer salaris en status willen.
Alle leerlingen hebben tegenwoordig wel iets, mede omdat een nieuwe beroepsgroep emt hun rugzakje en bijbehorend PGB aan de slag kunnen. Jakkes!! Als nu de directeur van de school echt direceur mocht zijn met een budget en hire and fire capability ipv een voorhistorische topdown benadering met IT disasters voor de KPItjes. Ja dan…

Talking about medical shit…In de medische sector is een hele loze leemlaag ontstaan van voorheen verpleegkundigen die jaloers waren op de dokters en nu een manier gevonden hebben om eveneens hun status en salaris te verhogen.

KLEINE LUCHTVAART: VLIEGSOPLEIDINGEN EN AIR-TAXI BEDRIJVEN
Nu terug naar de (kleine) luchtvaart. (Mensen die willen leren vliegen en een brevet voor prive piloot vliegbrevet (PPL) willen halen.) Of zij die de euvele moed hebben te proberen verkeersvlieger (ATPL) te worden of die zoals ik proberen een vliegbedrijfje in leven te houden.

De eerste poging om een nieuwe set Pan Europese regels voor vliegbrevetten en vliegopleidingen te definieren was op zich een goede zaak. Echter de JAR-FCL was een zg. “voluntary agreement between member states” U begrijpt het al, men dronk een glas, deed een plas en alles bleef zoals het was” ieder deed zijn eigen ding. Mislukt.

Net toen iedereen een beetje gewend was aan die nieuwe JAR-FCL regelgeving kwam er een nieuwe structurr die wel de kracht van wet had in elke memberstate: EASA. Waren ze met JAR-FCL nog zo goochem studenten die in het oude nationale systeem begonnen waren dit te laten afmaken in het oude systeem, not this time. No sir. Van de ene dag op de andere deed men geen JAR-FCL opleiding meer maar een EASA opleiding!! Budget voor goede voorlichting was er niet. De diverse CAA’s begrepen en begrijpen het zelf niet eens. Er kwamen natuurlijk “een paar vragen los” uit de market en uiteraard liepen de call centers “een beetje” vol. No answer. Wrong answer. Late answer. Period.

De extra opgelegde bureaucratische regelgevingsload is nu fenomenaal en zinloos want helemaal voor en door airline jongens ontwikkeld. Veel vliegopleidingen zullen ermee moeten stoppen, vliegclubs zitten met de handen in het haar. Een bloemlezing:

-Engelsen en Amerikanen moeten een Engelse proficiency test doen teneinde hun EASA brevet te kunnen halen?

-Zelfde “CAMO” onderhoudsprocedures voor een Cessnaatje als voor een airliner?

-Enorme quality manuals moeten geschreven en bijgehouden worden. Er worden consultants voor ingehuurd, verder kijkt er natuurlijk nooit meer iemand naar!

-Vliegclubs moeten ineens erkende ATO (EU vliegschool) worden met een enorme bureaucratische airline overload met een organigram met z.g. postholders…

-Een kolonel van de luchtmacht met 4500 uur F16 die wapen instructeur is moet van een veredelde hobbyist leren hoe te vliegen op instrumenten en hoe dit te doceren?

-Als je je pilotenopleiding in de VS hebt gehaald mag je het in de EU (grotendeels) nog een keer doen. Van volledige erkenning is nog steeds geen sprake.

-Nederland is het enige EASA land waar een buitenlandse EASA examiner niet op het brevet mag aftekenen om dit te verlengen. EASA heeft een enorme foreign examiner approval procedure ontworpen om dit mogelijk maken. Nederland doet mee. En guess what? Na deze prut procedure mag een examiner nog steeds niet op het brevet aftekenen! Alles opsturen naar KIWA en dan alsnog 140,- euro of zo dokken i.p.v. gratis op het brevet bijtekenen door een foreign examiner.

-In het platste land ter wereld mocht je niet nachtvliegen op zicht. EASA schrijft voor dat dit wel moet kunnen.. U raadt het al, u voelt hem aankomen… Laat maar.

-In Belgie mag je voor flight training ook na EASA slechts naar een paar grensveldjes toe. Vive l’Europe!

Allemaal zinlooos, doelloos en contraproductief. FYI: 2013 was in NL een rampjaar in de kleine luchtvaart met een enorm aantal accidenten en incidenten. Voorpagina Telegraaf. Google maar.

Als ze nu eens de leiders van eender welke instelling goed zouden selecteren en deze mensen dan echt baas zouden maken en VERTROUWEN gaven…Dan, ja dan zou het een stuk beter gaan met de ziekenhuizen, scholen en vliegopleidingen van Europe en Nederland!

 

ing. Henry Blommers DGA ExecutiveFlight

 

 

Advertenties

Onafhankelijk advies vliegopleidingen

Deze blog is voor alle (jonge) mensen die erover denken te starten met een pilotenopleiding bij een vliegschool of een flight academy met de bedoeling verkeersvlieger te worden. De weg naar de droombaan van beroepspiloot is een moeilijke, lange en vooral zeer dure weg vol dead-ends, veel te dure opleidingen en vage baangaranties. Het is daarom in mijn optiek -zeker in deze barre tijden- belangrijk dat jonge mensen onafhankelijk advies en “tips & tricks” kunnen krijgen voordat ze deze moedige stap zetten en een vliegopleiding aanschaffen die in totaal 150.000 to 200.000 euro gaat kosten.

Stap voor stap diepen we een onderwerp uit in de komende tijd.  Het hier gebodene is uiteraard slechts mijn mening als “insider” en het staat uiteraard iedereen vrij te reageren. Ik hoop op veel pittige discussies die zullen leiden tot een goede studievoorlichting vanuit verschillende ervaringen en invalshoeken.

Mijn eerste Blog gaat over de kosten van vliegopleidingen voor verkeersvliegers in Nederland en hoe je hierop 80.000 euro kunt besparen.